Wykonujemy modernizacje i naprawy istniejących instalacji elektrycznych oraz maszyn przemysłowych. Instalacja elektryczna, która ma więcej niż niż 20 lat często wymaga modernizacji, a niekiedy całkowitej wymiany. Problemy z prądem mogą się pojawić również w nowym budownictwie, kiedy potrzeby zostały źle oszacowane nagle okazuje się, że w domu jest za mało gniazdek, a cała instalacja pracuje na granicy wydajności i podłączenie kolejnych urządzeń powoduje wyłączanie bezpieczników.

Najlepszym moment na modernizację instalacji elektrycznej jest remont mieszkania. Wymiana zużytych obwodów elektrycznych często oznacza ingerencje w ściany i rozkuwanie tynków.

Normy prawne

W polskim prawodawstwie nie ma nakazu przeprowadzania modernizacji instalacji elektrycznej. Są jedynie zapisy nakazujące właścicielom lokali utrzymywanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym. Jak twierdzą specjaliści, w każdym budynku, który ma ponad 20 lat instalacje elektryczne powinny być zmodernizowane, bowiem przez ostatnie dwie dekady bardzo zmieniły się przepisy i standardy ich wykonywania. W przeszłości używano m.in. przewodów aluminiowych, których wytrzymałość po dwóch dekadach (aluminium to metal ulegający utlenianiu) jest niewystarczająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że obecnie zapotrzebowanie na energię przeciętnej rodziny wzrosło ok. czterokrotnie. Zmieniły się również standardy dotyczące planowania sieci obwodów i rozdzielnic. Według obecnie obowiązujących przepisów i norm obwody składają się z trzech, a nie dwóch przewodów, przewody wykonane mogą być wyłącznie z miedzi, a rozdzielnica musi być wyposażona w moduły ochronne.

Planowanie modernizacji

Przed modernizacją instalacji elektrycznej należy dokładnie przemyśleć jakie są oczekiwania względem funkcjonalności i zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Modernizację instalacji elektrycznej powinno się rozpocząć od oceny jej stanu i naprawy ewentualnych uszkodzeń fragmentów, których nie trzeba wymieniać. Następnym etapem są prace związane z zaplanowaniem nowych obwodów, jeśli będą wykonywane, wymianą części instalacji i dostosowaniem jej do naszych potrzeb – uwzględniając moc wszystkich podłączanych urządzeń.

Podczas remontów instalacji w starych budynkach zazwyczaj dodawana jest duża liczba nowych obwodów, bowiem według współczesnych standardów urządzenia o dużym zapotrzebowaniu na energię (kuchenki elektryczne, pralki, zmywarki, podłogowe maty grzewcze, bojlery, hydrofory, grzejniki elektryczne itp.) powinny być podłączone do oddzielnych obwodów.

Ostatnim etapem remontu instalacji elektrycznej jest montaż lamp, opraw oświetleniowych, gniazdek, szaf i bezpieczników. Rodzaj zabezpieczenia na konkretnych elementach instalacji, wielkość bezpieczników automatycznych, wyłącznik różnicowoprądowy minimalizujący skutki porażenia.

Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że w przypadku instalacji elektrycznych oszczędzanie na materiałach nie jest dobrym pomysłem. Jakość materiałów ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo i komfort użytkowania instalacji. Instalacja elektryczna powinna być zawsze zaprojektowana „na wyrost” – urządzeń elektrycznych w każdym domu przybywa z roku na rok. Lepiej zatem, np. zastosować przewody o grubszej średnicy, niż wymagane według obecnie obowiązujących norm, gdyż zagwarantuje to bezproblemowe działanie instalacji przez następnych kilkanaście lat. Oszczędzać nie warto również na rozdzielnicy, gdyż jest to kluczowy element całego systemu zasilania domu, od którego w dużej mierze zależy jakość całej instalacji.

Nowa rozdzielnica

W rozdzielnicy, inaczej zwanej szafką rozdzielczą, zbiegają się obwody elektryczne z całej domowej
i ogrodowej instalacji elektrycznej. Nie jest to urządzenie duże – zazwyczaj ma postać płaskiej szafki. Jej lokalizację najwygodniej zaplanować nad drzwiami wejściowymi lub w innym punkcie przedpokoju, co znacznie ułatwia odłączenie zasilania w nagłych sytuacjach, wymagających ewakuacji domowników np. w czasie pożaru. Rozdzielnica jest sercem domowej instalacji elektrycznej – zawiera całą aparaturę sterującą i zabezpieczającą instalację wewnętrzną, a także szereg bezpieczników chroniących przed przeciążeniem, przepięciami i porażeniem prądem.

W rozdzielnicy znajdują się również wyłączniki nadmiaroprądowe i różnicoprądowe, zabezpieczające poszczególne obwody oraz całą instalację. We współcześnie produkowanych rozdzielnicach nie znajdziemy już tradycyjnych „korków”. Zgodnie z nowymi normami rozdzielnice zawierają urządzenia modułowe montowane na znormalizowanej szynie instalacyjnej.

Wszystkie wyłączniki mają taki sam wymiar podstawowy – 17,5 mm – lub jego wielokrotność. Pojemność rozdzielnicy zależy od liczby modułów, jakie można w niej zmieścić, co z kolei pozwala łatwo obliczyć, ile i jakiej mocy urządzenia będzie w stanie obsłużyć. Podobnie jak inne elementy instalacji elektrycznej, pojemność rozdzielnicy warto dobierać „z zapasem” pozwalającym w przyszłości podłączać kolejne urządzenia. Wymiana rozdzielnicy często wiąże się z koniecznością zdemontowania licznika energii elektrycznej. Elektryk wykonujący modernizację ma obowiązek powiadomić o takiej potrzebie miejscowy zakład energetyczny, podając okres na jaki licznik zostanie odłączony. Po jego ponownym zamontowaniu powinien zgłosić konieczność zaplombowania urządzenia. Stąd podczas wyboru fachowca istotne jest sprawdzenie, czy posiada uprawnienia do składania dokumentów w zakładzie energetycznym.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?