Oferujemy nadzór inwestorski, doradztwo i optymalizację w zakresie przebudowy instalacji elektrycznych. Każda odpowiednio przygotowana inwestycja obejmuje szczegółowe projekty oraz wszelkie inwentaryzacje budowlane, a dopełnienie stanowi nadzór inwestorki, czyli obecność inspektora na obiekcie podczas prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie czuwać w Twoim imieniu nad prawidłowym przebiegiem wszelkich działań, które mają prowadzić do pomyślnego zakończenia budowy domu lub sfinalizowania innej, określonej w umowie inwestycji.

Nadzorem inwestorskim obejmujemy wykonanie poszczególnych projektów jako całości, z uwzględnieniem instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych oraz szeroko pojętego przyłączenia do sieci energetycznej. Z Tobą jako inwestorem, a także z projektantami oraz z kierownikiem budowy konsultujemy wszelkie kwestie, mające wpływ na powodzenie inwestycji.

  • Pomożemy ograniczyć Twoją obecność na placu budowy do niezbędnych wizyt, oszczędzisz dzięki temu czas
  • Powierzysz profesjonalistom kwestie związane ze sprawdzaniem jakości materiałów budowlanych na każdym etapie prac
  • Uregulujemy wszelkie zagadnienia związane z kontrolą prawidłowości wykonanych prac i odbiorem obiektu
  • Poprowadzimy rzetelny dziennik budowy zawierający istotne, aktualne informacje dotyczące przebiegu prac
  • Posiadamy uprawnienia niezbędne do prowadzenia nadzorów inwestorskich, a także doświadczenie, które przekłada się na wiedzę i umiejętności.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?