Fachowo wykonana instalacja elektryczna powinna bazować na odpowiednio przygotowanym projekcie. Dotyczy to zarówno nowych budynków, jak też obiektów, w którym planowana jest modernizacja lub wymiana danej instalacji. Aby prace przebiegały zgodnie z odgórnymi normami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, warto te prace zlecić profesjonalistom.

Wykonane przez nas projekty energetyczne przygotowywane są rzetelnie, z uwzględnieniem przeznaczenia budynku oraz w oparciu o potrzeby mieszkańców lub użytkowników. Przygotowanie projektu nie oznacza końca współpracy. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn określone punkty projektu należy zmodyfikować w trakcie wykonywania prac na obiekcie, wprowadzamy niezbędne korekty również w dokumentacji, aby całość była zgodna z rzeczywistością.

Nasz projekt:

 • uwzględnia pozostałe, obecne lub planowane instalacje w danym obiekcie
 • jest dostosowany do liczby i mocy stałych urządzeń elektrycznych, w tym sprzętu AGD
 • posiada optymalnie dobraną aparaturą zabezpieczającą, wyposażoną w nowoczesne wyłączniki
 • uwzględnia osobne obwody dla odbiorników o dużej mocy, jak pompy ciepła
 • zawiera planowane rozmieszczenie punktów zasilania danego typu odbiorników

Wykonujemy:

 • projekty instalacji elektrycznych
 • projekt przyłącza energetycznego
 • projekty rozdzielni prądu stałego
 • projekty akumulatorowni
 • projekty stacji transformatorowych
 • projekty układów napięć gwarantowanych 230VAC UPS-y
 • projekty układów pomiarowych
 • projekty instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego

Masz pytania dotyczące naszej oferty?